Uitnodiging Afdelingsjaarvergadering 2021

Uitnodiging Afdelingsjaarvergadering 2021

Oproep algemene ledenvergadering NKBV Regio Noord-Holland, vrijdagavond 29 oktober om 20.00 uur te Haarlem.

Beste Bergvrienden,

Het coronajaar heeft de regio behoorlijk lamgelegd. De activiteiten zijn verminderd en veel actieve leden zijn dit jaar niet actief geweest. De wandelingen in onze eigen land gingen gelukkig gedeeltelijk wel door, maar de jeugd en de klimmers kunnen nu pas weer langzaamaan beginnen.

Het bestuur wil ook graag weer aan de slag en om dat te doen maken wij eerst een inhaalslag. Wij willen het jaar 2020 graag afsluiten met jullie, een voltallig bestuur voorstellen en met jullie spreken over de activiteiten in de regio. Daarna zal het bestuur de ledenvergadering van maart 2022 voorbereiden en met een plan komen dat door de regio wordt gedragen.

Daarom nodigen wij alle leden uit voor verlate algemene ledenvergadering. Na de vergadering maken wij ruimte om rustig met elkaar te praten, met een glaasje in de hand. Het wordt hoog tijd dat wij elkaar weer eens zien!

De agenda ziet er als volgt uit:

1 Welkom
2 Jaarverslag 2019/2020
3 Financieel verslag 2019-2020, verslag kascommissie, beoordeling van het financieel verslag door de leden.
4 Bestuurssamenstelling nieuw bestuur. Het bestuur stelt Gerben van Garderen voor als nieuwe voorzitter. Ook Jan Boomsma heeft vanwege gezondheidsredenen moeten besluiten te stoppen met zijn bestursfunctie als wandelcomissaris. het bestuur setlt voor Paul Peeters hiervoor aan te stellen. De andere bestuursleden stellen zich opnieuw beschikbaar. Tegenkandidaten of leden die op een andere manier zitting willen nemen in het bestuur worden opgeroepen om zich uiterlijk een week voor de vergaderdatum te melden bij het bestuur.
5 Begroting 2021
6 Verkenning op de visie van maart 2021
7 Sluiting
8 Gezellig samenzijn.

Je bent van harte uitgenodig op 29 oktober 2021 om 20:00 uur bij Het Hart, Kleine Houtweg 18 in Haarlem.
De onderliggende stukken worden op verzoek toegemaild. Stuur daartoe een mail naar het bestuur, uiterlijk vier dagen voor de vergadering.

Met vriendelijke bergsportgroet,

Het bestuur van de NKBV Regio Noord-Holland
René Jansen
Astrid van der Kolk
Pieter Baarsen
Gerben van Garderen a.i.
Paul Peeters a.i.