Bestuur

De regio Noord-Holland heeft totaal bijna 3800 leden en organiseert diverse activiteiten en cursussen, dat vraagt om een goede structuur. Naast een algemeen bestuur, dat advies geeft en samenhang binnen de vereniging creëert, zijn er verschillende commissies. Elk met een eigen taak en verantwoordelijkheid. En we kunnen onze cursussen niet geven zonder een grote groep, ruim 35, actieve gecertificeerde instructeurs. Allen zetten zich vrijwillig en met passie in.

 

Algemeen bestuur

Het bestuur is bereikbaar via: bestuur@nkbvnoordholland.nl. 

René
Jansen
Pieter Baarsen Michiel Groenenboom Astridvan der Kolk Jan
Boomsma
 Nicky Heijda

secretaris &

outdoorklimmen

penningmeester

voorzitter jeugd wandelen  Communicatie
           

 

Vergadering van Afgevaardigden

Ook de regio Noord-Holland heeft personen die lid zijn van de Vergadering van Afgevaardigden (VvA). Dit is het hoogste orgaan van de NKBV. Zij vertegenwoordigen alle leden van de vereniging en zijn betrokken bij de besluitvorming over o.a. het meerjarenbeleidsplan, het jaarplan, de jaarrekening, begroting, bestuurs- en commissieverkiezingen, statuten en eventuele andere voorstellen die worden ingebracht. De afgevaardigden worden benoemd voor een periode van één kalenderjaar, met een maximum van drie jaar. De benoeming vindt plaats in de regio- of sectievergadering. De afgevaardigden voor onze regio zijn:

  • Frans Bogaart
  • Andries Timmer
  • Klaas-Jan Wieringa
  • Ton Rietbroek
  • Cocky van Schie
  • Michiel Groenenboom

 

Commissies

Naast het algemene bestuur zijn er verschillende commissies die een specifieke verantwoordelijkheid, taken en aanspreekpunt hebben. Deze zijn opgedeeld in: wandelen, jeugd, alpiene, outdoor en communicatie.

 

Gecertificeerde instructeurs en actieve leden

We hebben een grote groep actieve leden. We stellen ze graag aan je voor